Değerlerimiz

• Anayasal haklara saygı göstermek,
• Yasalara, kurum ve kuruluşlara, kural ve ilkelerine bağlı olmak,
• Kişi, kurum ve kuruluşların mal ve emniyetini sağlamak,
• Haklıyı, haksıza karşı korumak,
• Huzur ve güvenliği sağlamak,
• Devlet ve insanlığa yararlı hizmet vermek,
• Çevreye karşı duyarlı olmak,
• Mesleki gelişime önem vermek,
• Dürüst olmak,
• Sır saklamak,
• Müşteriye ve personele değer vermek,
• Ödemeleri zamanında yapmak,
• Vergisini zamanında ve tam ödemek,
• Çalışanlara, müşterilere, tedarikçilere ve halka doğruyu söylemek,
• Kayıt ve raporların doğruyu göstermesini sağlamak,
• Kaliteyi ön planda tutmak,
• Kaynakları etkin kullanmak ve israftan kaçınmak,
• İşine saygı duymak ve çalışma saatlerine riayet etmek,
• İş ile dinlenme ve eğlenceyi birbirine karıştırmamak,
• Önyargıların ve kişisel duyguların, mesleki kararları etkilemesine izin vermemek,
• Hediye ve rüşvet vermemek, bahşiş ve gayri resmi komisyon teklif etmemek,
• Rüşvet, bahşiş ve hediye kabul etmemek,sahtekarlık ve dolandırıcılık yapmamak,
• Görevi kötüye kullanmamak ve görevi ihmalde bulunmamak,
• Gereksiz yere zor kullanmamak,
• Kaba kuvvetten kaçınmak,
• Riyakarlık yapmamak,
• Adam kayırmacılığı yapmamak.

 

Ana Sayfa