Eğitim


5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde öngörülen; Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları, Güvenlik Tedbirleri, Güvenlik Sistem ve Cihazları, Temel ve İlk Yardım, Olay Yeri Koruma, Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı, Patlayıcı Maddeler, Etkili İletişim, Kalabalık Yönetimi, Kişi Koruma, Uyuşturucu Madde Bilgileri, Silah Bilgisi ve Atış Derslerine ilaveten;

• Şirket, tanım ve tanıtımı
• Toplam kalite
• Genel görünüm
• Kontrol ve denetim
• Davranış özellikleri
• Disiplin
• Yazışmalar
• Raporların tanzimi
• Genel talimatlar
• Teknik, elektrik ve elektronik cihazların tanıtımı
• Toplumsal olaylarda ve olağanüstü hallerde hareket tarzları
• Halkla ilişkiler

eğitimimiz kapsamındadır.

 

Ana Sayfa